PREMIS I CONCURSOS

PITCH and PUTT

Concurs Il·lustració

Barcelona, 2011
Client: Federació Catalana

1er premi en el concurs per il·lustrar el catàleg de normes de joc del Pitch and Putt de la Federació Catalana. Originals per a 30 il·lustracions que representin les diferents situacions de joc. Disseny del manual corresponent.

PREMIS I CONCURSOS