Durant el curs de la vida diària, la nostra mirada es creua amb centenars de suports que intenten comunicar-nos algún tipus de missatge. d+font és un estudi de disseny gràfic des d’on es treballa a diari per a que tots aquests missatges en cadascún dels projectes encarregats siguin entenedors, atractius, originals i facin així que la relació amb el nostre entorn sigui més fàcil i menys monòtona. Formem part del Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya (col·legiat 0487).